+372 56 203 823

Privaatsuspoliitika

Tere tulemast tutvuma Hotellide Operaator OÜ (reg.kood 16424587, Mõisavahe 21, Tartu) privaatsuspoliitikaga. Hotellide Operaator OÜ austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Hotellide Operaator OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, broneerite meie juures majutust või sirvite meie veebilehte. Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Hotellide Operaator OÜ võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.  

Kui pöördute Hotellide Operaator OÜ poole majutuse broneerimiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Hotellide Operaator OÜ vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (broneeringu periood, hind, makseinfo või muu broneeringus toodud info).

Hotellide Operaator OÜ-l on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Hotellide Operaator OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Hotellide Operaator OÜ töötleb kliendi isikuandmeid tehingute tegemisel seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine majutuse broneerimise täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine majutuse täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Hotellide Operaator OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Hotellide Operaator OÜ võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja majutuse broneerimist. Hotellide Operaator OÜ veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Hotellide Operaator OÜ teenuste kasutamiseks.

Hotellide Operaator OÜ veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Hotellide Operaator OÜ-le edastate.

Hotellide Operaator OÜ veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Hottellide Operaator OÜ e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:  

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • veebilehe külastamise ajad;
 • veebilehele suunava veebilehe aadress.

Küpsiste info

Küpsis Tüüp Osapool Blokeeritav Tüüp Kehtib Eesmärk

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Hotellide Operaator OÜ veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Hotellide Operaator OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Hotellide Operaator OÜ-ga (Hotell Citystop) ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata sõnumi või postitada teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik). Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Hotellide Operaator OÜ avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

Hotellide Operaator OÜ võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Hotellide Operaator OÜ võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Hotellide Operaator OÜ koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele Hotellide Operaator OÜ volitatud töötlejatele
 • Hotellide Operaator OÜ-l on isikuandmete vastutav töötleja, Hotellide Operaator OÜ-s edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Hotellide Operaator OÜ ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Hotellide Operaator OÜ volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust lehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
Hotellide Operaator OÜ säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Hotellide Operaator OÜ õigustatud huvist tingimusel, et Hotellide Operaator OÜ õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Broneeringu tegemiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast majutusperioodi;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust alalehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA 
Hotellide Operaator OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Hotellide Operaator OÜ-l on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Hotellide Operaator OÜ Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Hotellide Operaator OÜ-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Hotellide Operaator OÜ-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Hotellide Operaator OÜ kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Hotellide Operaator OÜ piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Hotellide Operaator OÜ ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Hotellide Operaator OÜ-le elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Hotellide Operaator OÜ edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Hotellide Operaator OÜ õigustatud huvid või Hotellide Operaator OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

MUUD SÄTTED
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

KONTAKT
Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Hotellide Operaator OÜ Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Hotellide Operaator OÜ ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

HOTELLIDE OPERAATOR OÜ

Aadress: Mõisavahe 21, Tartu 51004

Telefon: 5912 8770

E-post: info@citystop.ee

Hotellide Operaator OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: hiid@hiid.ee