+372 56 203 823


MAJUTUSKESKUSE EESKIRJAD

Sisseregistreerimine vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Tasumine
Majutuskeskusesse registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse / renditeenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Maksevõimalused: kaardiga, sularahas, ülekandega.

Majutuskeskusest väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv 25 eurot.

Alaealise kliendi majutamine
Üksi võib majutuskeskuses peatuda vähemalt 16-aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Majutuskeskus ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16- aastane isik võib meie majutuskeskuses peatuda üksnes koos täiskasvanud saatjaga.

Suitsetamise kord
Citystop majutuskeskus on 100% suitsuvaba. Suitsetamine on keelatud kõikjal majutuskeskuses. Suitsetamise eest on klient kohustatud trahvi tasuma. Suitsetamise eest leppetrahv 100 eurot.

Lemmikloomad meie majutuskeskuses
Citystop majutuskeskus on lemmikloomasõbralik.Lemmiklooma omanikele rakenduvad lisatasud ja reeglid ning omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju eest. Lemmiklooma kohatasu 10-15 eurot/öö.

Majutuskeskuse parkla kasutamine
Hotelli juures olevat parklat on lubatud kasutada ainult hotellis peatuvatel klientidel või nende külalistel hotellis viibimise ajal. Citystop hmajutuskeskus jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid. Parkimisala on  varustatud valvekaameratega, kuid Citystop majutuskeskuse personal ei vastuta parklasse jäetud autode eest.

Öörahu majutuskeskuses
Öörahu algab majutuskeskuses kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise ja teiste klientide häirimise eest leppetrahv 100 eurot.

Kliendi vastutus kahju tekitamisel
Meie külalise või rentnikuna võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud toas või majutuskeskuse üldruumides. Majutuskeskusel on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Head kombed ja tavad
Ootame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning majutuskeskuse eeskirjasid. Reeglite rikkumisel võidakse kliendil paluda majutuskeskusest ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Hotelli vastutus ja valve
Majutuskeskuses ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Majutuskeskuse üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Majutuskeskuses aitab vajadusel korda tagada G4s turvafirma.

Citystop Majutuskeskus jätab endale õiguse hinnakirjas olevaid hindu vastavalt saadavusele ja hooajale muuta.