Hotelli eeskirjad

HOTELLI EESKIRJAD

Hotelli registreerimine (CHECK-IN) alates kell 14:00. Varajane sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel.
Hotelli registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:-Pass-ID-kaart-Juhiluba
Hotelli registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi. Kõik registreerimiskaardid peavad olema täidetud loetava käekirjaga ja allkirjastatud hotelli külastaja poolt. Hotell võib keelduda külastajast, kes ei täida registreerimisvormi korrektselt.

Hotelli ei registreeritaIsikuid, kes oma käitumisega võivad häirida hotelli teisi külastajaid.
TasumineHotelli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Hotelli teenuste eest, mida kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hiljemalt hotellist lahkumisel. Meie hotellis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte. Hotell ei ole kohustatud vastu võtma välisvaluutat, tšekke või vähemlevinud krediit- ja deebetkaarte.
Hotellist välja registreerimine (CHECK-OUT) hiljemalt kell 12:00. Hiline väljaregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel. Hiline väljaregistreerimine kestab kuni kella 16:00-ni. Iga täiendav tund pärast kella 12:00 maksab 10 eurot.

Hotellist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv 25 eurot.
Broneering Broneering tagatakse kuni kella 18:00-ni. Hilisema saabumise korral teavitage palun hotelli vastuvõttu, tel: +372 56 203 823.
Toa hinnas sisaldubMajutus, WiFi internetiühendus, parkimine hotelli parklas vabade kohtade olemasolul ja hotelli klientidele mõeldud lisaruumide kasutus (jõusaal, pesuruum pesumasina ja kuivatiga ning üldkasutatav köök).

Twin- toas on kaks eraldi ühele inimese mõeldud voodit, võimalusega neid ühendada.
Double- toas on üks kaheinimesevoodi.

Tasu lisainimese eestTubade hinnad kehtivad ühele kuni neljale inimesele, vastavalt toa tüübile. Lisainimese eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kõik külalised, keda ei ole registreeritud hotelli külastajateks, peavad lahkuma hiljemalt kell 23:00 või registreerima ennast hotelli külastajana. Korraga on lubatud hotellitoas viibida lisaks registreeritud klientidele kuni kahel inimesel.
Laste majutusKuni 7-aastase lapse majutus koos vanematega on Starest hotellis tasuta, kui kasutatakse tubades olevaid voodeid. Lisavoodi võib tellida lisatasu eest. Lisavoodi hind 17 eurot.
Kuni 2-aastasele väikelapsele beebivoodi tasuta.
Alaealise kliendi majutamineÜksi võib hotellis peatuda vähemalt 16-aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Hotell ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16- aastane isik võib meie hotellis peatuda üksnes koos täiskasvanud saatjaga.
Hommikusöök Buffet stiilis hommikusöök serveeritakse esimesel korrusel, hommikusöögi saalis. Tööpäevadel kell: 7:00-10:00Nädalavahetusel ja pühade ajal kell: 8:00-11:00

Kuni 7- aastase lapse hommikusöök tasuta. 7-12 a. lastele hommikusöök 3 eurot.
Suitsetamise kordStarest hotell on 100% suitsuvaba hotell. Suitsetamine on keelatud kõikjal hotellis. Suitsetamise eest on klient kohustatud trahvi tasuma. Suitsetamise eest leppetrahv 75 eurot.
Lemmikloomad meie hotellisStarest hotell on lemmikloomasõbralik hotell. Hotelli broneeringut tehes palume informeerida hotelli töötajat oma lemmikloomast. Lemmiklooma omanikele rakenduvad lisatasud ja reeglid ning omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju eest. Lemmiklooma kohatasu 15 eurot.
Hotelli parkla kasutamineHotelli juures olevat parklat on lubatud kasutada ainult hotellis peatuvatel klientidel või nende külalistel hotellis viibimise ajal. Starest hotell jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid. Parkimisala on  varustatud valvekaameratega, kuid Starest OÜ ei vastuta parklasse jäetud autode eest.
Öörahu hotellisÖörahu algab hotellis kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise ja teiste klientide häirimise eest leppetrahv 50 eurot.
Kliendi vastutus kahju tekitamiselMeie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hotellitoas või hotelli üldruumides. Hotellil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.Head kombed ja tavadOotame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning hotelli eeskirjasid. Reeglite rikkumisel võidakse kliendil paluda hotellist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.
Hotelli vastutus ja valveHotell ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Hotelli üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Hotellis aitab vajadusel korda tagada G4s turvafirma.

Hotell Starest jätab endale õiguse hinnakirjas olevaid hindu vastavalt saadavusele ja hooajale muuta.
Hinnad sisaldavad majutusasutuse käibemaksu 9 %.